Donation

All funds collected from the registration fees of Mui Ne Marathon 2020 will be contributed to support the vital needs of households which were affected by the storms in Central Vietnam. We will update regularly on Mui Ne Marathon website and on our Facebook page about the total amount and how they have been used

Toàn bộ số tiền từ việc đăng kí cho Giải chạy Mũi Né Marathon 2020 sẽ được quyên góp để ủng hộ cho đồng bào miền Trung sau những thiệt hại về vật chất, nhà cửa mà đợt mưa lũ vừa rồi đã gây ra. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên trên website và trang Facebook của giải Mũi Né Marathon về số tiền đã quyên góp được.